Terms and Conditions

Algemene voorwaarden van Bed & Breakfast vanNienke.

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast vanNienke te Tersoal en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Bed & Breakfast vanNienke heeft gereserveerd middels een reserveringen site, contactformulier, e-mail of via telefonisch contact. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon - of verblijfplaats te hebben.


Beheerder.

De persoon die als eigenaar van B&B vanNienke of namens de eigenaar van B&B vanNienke de Bed & Breakfast beheert.


Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.


Contact & Reserveringen.

Via onze website hotel.vanNienke.nl booking.com bedandbreakfast.nl of door een e-mail te sturen naar: info@vanNienke.nl of door te bellen met telefoonnummer: 06 48 79 75 00


Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.


Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.


Contactgegevens.

Bed & Breakfast vanNienke.

Nienke en Michel 

Buorren 41

9014CB Tersoal

06 48 79 75 00

Website: hotel.vanNienke.nl

E-mail : info@vanNienke.nl


 


1.Bed & Breakfast vanNienke.


1.1

Bed & Breakfast vanNienke is beschreven op de website hotel.vanNienke.nl

Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast vanNienke ten tijde van het bezoek door onze gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.


1.2

De accomodatie is geschikt voor twee personen. Een babybedje is eventueel bij te boeken.

Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.


1.3

Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 16.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 20.00 uur bij ons terecht. De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren, dan loopt u het risico dat er niemand van de Bed & Breakfast aanwezig is. Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt. Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken. Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg. In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.


1.4

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 09.30 uur op de kamer. Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten in de tuin op het terras te ontbijten. Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar. Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etcetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij wel een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen. Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.


1.5

De accommodatie beschikt over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikken de kamers over een Finse sauna. Het gebruik hiervan is geheel op eigen risico. Voor de sauna zijn aparte gebruiksvoorwaarden aanwezig waarvan u voor het gebruik in kennis gesteld dient te zijn.

In de tuin van de accommodatie is een jacuzzi welke onbeperkt gebruikt mag worden gedurende het verblijf. Ook hier gelden eigen voorwaarden voor het gebruik welke aanwezig zijn in de accommodatie.


 1.6

De auto kan worden geparkeerd voor de accommodatie. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico.


1.7

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed and Breakfast vanNienke voor u beschikbaar en bruikbaar zijn. De privé ruimtes mogen niet betreden worden door gasten zonder uitdrukkelijke toestemming. Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privé gedeeltes niet te betreden.


2. Prijzen.

2.1

De prijzen van de accommodatie zijn beschreven op onze website hotel.vanNienke.nlDe standaard prijzen zijn inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, jaccuzi, en sauna gebruik. De prijzen zijn exclusief bij te boeken ontbijt en overige producten/diensten, exclusief toeristenbelasting en de eindschoonmaak.

2.2          

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Bed & Breakfast vanNienke zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4

Dagkamer of kamerhuur voor een paar uur is niet mogelijk.

2.5

Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Bed & Breakfast vanNienke is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.


3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt via de reservering systemen op de website hotel.vanNienke.nl of via booking.com, dan wel bedandbreakfast.nl of via telefoonnummer 06 48 79 75 00      

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de bevestiging van de reservering. Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief.

3.3 

Bij uw reservering dient u 50 % aan te betalen en minimaal veertien dagen voor uw verblijf dient u de aanbetaling volledig te hebben voldaan. U dient voor aankomst het gehele reserveringsbedrag te betalen. Bij te boeken producten in/bij de accommodatie kunnen achteraf worden afgerekend middels pin, of contant. Bij reserveringen op korte termijn dient het bedrag direct in zijn geheel betaald te worden.

3.4

Kadobonnen.

Kadobonnen dienen binnen 1 jaar tijd van de factuur datum verzilverd te worden of een vooruit geplande datum vast te leggen binnen het jaar van factuur datum. De kadobon is over te dragen aan derde. Voor kadebonnen en no- show of annulering gelden de annulering voorwaarden.


4. Annuleringsvoorwaarden. 

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

-              Bij annulering meer dan 7 dagen van te voren is annuleren gratis.

-              Bij annulering van 7 dagen tot 2 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.

-              Bij annulering van 2 dagen tot minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100%.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven. Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

4.3

Bed & Breakfast vanNienke kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop. In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.


5. Klachten.

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.


6. Aansprakelijkheid.

6.1

Bed & Breakfast vanNienke  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade. De gast vrijwaart Bed & Breakfast vanNienke tegen aanspraken dienaangaande. Bed and Breakfast vanNienke is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast vanNienke.

6.2

Door Bed & Breakfast  vanNienke wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens, of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Bed and Breakfast vanNienke.

6.3


De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s). Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten. Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de kitchenette, de sdauna, de jacuzzi en de verdere binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Bed en Breakfast vanNienke. Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed. Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.


7. Veiligheid.

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen te roken of open vuur te gebruiken. Roken is alleen toegestaan in de tuin en op het terras rondom de Bed and Breakfast. Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten. De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn. Denk hierbij dan aan de sloot naast de tuin, huisdieren, sloten, auto’s, omliggende autowegen, fietspaden etcetera.

7.3

Het is niet toegestaan onze hond indien op het prive-erf zonder overleg te voeren.


8. Slotbepaling.

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Nienke en Michel